PILOTSKOLE

SFO

 • ikon
  Lena Sønderskov den 24-10-2014
  Til klasseforældrerådene 


  Evaluering af start på skolereformen - se vedlagte bilag
   
 • Steffen Friis Brahe den 01-10-2014
  Lystrupvej lukkes i perioden uge 42 til og med uge 48

  I forbindelse med klimatilpasningsprojekt Lystrup lukkes Lystrupvej i 7 uger.

  Vejen lukkes mellem krydset Lystrupvej og Lystrup Centervej og til indgangen til Lystrup Skole. Indgangen til skolen spærres ikke. (vedlagt billede af hvor lukningen sker)

  Bustrafikken på Lystrupvej omlægges. Ny rute se sporvejenes hjemmeside.
   
  Vejen er valgt lukket i én sammenhængende periode dels fordi der giver den største sikkerhed for trafikanter og folkene på pladsen samt at det giver en langt hurtigere fremdrift og derved forkorter udførselsperioden.

  På grund af lukningen er det sandsynligt, at trafikken primært om morgenen kommer til forløbe lidt anderledes end i dag.

  Vi håber derfor alle vil vise ekstra hensyn både til børn og andre trafikanter/forældre, der også afleverer børn omkring kl. 8.00 og måske tælle en ekstra gang til 10, hvis tingene ikke forløber lige så smidigt, som man er vant til.

  Skoleledelsen
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen