SFO

 • ikon
  Lena Sønderskov den 20-02-2017
  Hermed seneste skolebestyrelsesreferat. Mange spændende emner denne gang, blandt andet skolebestyrelsens stillingtagen til fællesrådet for Elsted, Lystrup og Elevs bud på lokalsamfundsudviklingen i området.
  I vil kunne se fællesrådets diskussionsoplæg på deres hjemmeside www.8520.dk

  Andre emner behandlet på bestyrelsesmødet:
  - Toiletter  - Byrådet har afsat 20 mio. kr. til renovering af toiletter på skole. Med henblik på at få større del i de midler (vi er allerede bevilget 300.000 kr.) har skolebestyrelsen og skolens Medarbejdudvalg (MED) sendt høringssvar. Høringssvaret er bilag 3.

  - Godt 150 pc'ere på vej - sikringsskabe er købt, så der kommer pc'ere ud i de enkelte huse.
  - Digitale læremidler - eller bøger
  - Vikarsituationen
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen