Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lystrup Skole

- Nysgerrighed, viden og glæde

Læsevejledning


På Lystrup Skole har vi to læsevejledere med efteruddannelse i læsning, skrivning og sprog og børns skriftsproglige udfordringer. De har til opgave:

 • At vejlede børn, kollegaer, forældre og ledelse om faglige literacyforhold. Disse forhold rummer sprog, skrivning og læsning i den almindelige undervisning for alle elever. Læsevejlederne giver løbende og systematisk, fremadrettet vejledning.
   
 • At udbrede kendskab til ny forskning og ny faglitteratur om læsning, skrivning og sprog.
   
 • At vejlede om, hvordan man bedst tilrettelægger og evaluerer en differentieret undervisning i skriftsproget, fx gennem særlige kurser.
   
 • At deltage i faglige netværk. Herunder også netværk som beskæftiger sig med børns læring før og efter grundskolen - altså i daginstitutioner og på ungdomsuddannelser.

 

 

Læsevejlederne håndterer også mere specifikke opgaver hvert år. Det gælder bl.a.:

 • At yde vejledende evaluering til dansklærere på baggrund af resultaterne fra de nationale tests på 2., 4., 6. og 8. årgang.
   
 • At give oplæg om læsefaglige emner til forældre på 0., 4. og 8. årgang.
   
  • 0. årgang: fokus på sprog, ordforråd, skrive-læse-forberedende tiltag.
    
  • 4. årgang: fokus på automatiseret læsning og læseforståelse.
    
  • 8. årgang: fokus på faglige læsestrategier.
    
 • At stå i spidsen for klassekonferencer på 1. og 7. årgang. Her tages der udgangspunkt i en læsefaglig test, hvor læsevejlederne, sammen med en ledelsesrepræsentant og klassens team, gennemgår klassens læringspotentiale og trivsel.

 

Læsevejlederopgaven på Lystrup Skole varetages af Helle Beermann og Charlotte Aagaard.