Sundhedsplejen


Sundhedsplejen på Lystrup Skole arbejder for at fremme sundheden gennem hele elevens skoletid, hvor eleverne lærer at tage vare på egne og andres sundhed.

Alle elever taler med sundhedsplejersken mindst 3 gange i løbet af skoletiden, i henholdsvis 0., 3. og 9. klasse. Derudover tilbyder sundhedsplejersken at undervise om relevante emner for udvalgte klassetrin.

Sunhedsplejen arbejder sammen med både forældre, lærere, pædagoger samt andre relevante fagrupper, såsom Børn og Unge-lægen, psykologen og talepædagogen.

Du kan læse mere om samarbejdet, og hvad sundhedsplejen eller tilbyder på nedenstående link. Du kan også læse mere om Børn og Unge-lægen, og finde kontaktoplysninger hertil.

Sundhedsplejen på Lystrup Skole varetages af Trine Sandholdt. Hun kan kontaktes på tirsdage på tlf. 41 85 91 18.

 
Information om sundhedsplejen Børn og Unge-lægen Sundhedsplejen tilbyder