Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lystrup Skole

- Nysgerrighed, viden og glæde

Vores skole


Her på siden finder du forskellige oplysninger om Lystrup Skole. God læselyst.

 

Skolen i tal
På Lystrup Skole er vi ca. 650 elever fordelt på 30 klasser i 0.-9. klasse.
Dertil har vi ca. 90 dygtige og engagerede medarbejdere, der arbejder hårdt for at give eleverne det bedste udgangspunkt for læring.

Skolen er opført i 1974, og ligger på et grundareal på 42.000 m2.


 

   

Fysiske rammer
På Lystrup Skole er der plads til udfoldelse med bl.a. egen svømmehal og gymnastiksal. Klasselokalerne fordeler sig i fem huse, hvor eleverne har mulighed for mødes på tværs af klasserne i de tilknyttede fællesrum. De fem huse er forbundet med atriumgården i centrum, som i foråret 2017 gennemgik en større renovering. Her har eleverne bl.a. mulighed for at prøve kræfter med parkour eller at hygge i små kroge.

Skolens SFO er inddelt i to afdelinger. Frimærket (0.-1. årgang) hører til på skolen, mens Elstedgård (2.-3. årgang) ligger på en selvstændig matrikel i gåafstand til skolen.

   

Området omkring skolen
I området omkring skolen er der gode stisystemer, der gør det nemt og sikkert at komme til og fra skole. Skolen er centralt placeret og med kort afstand til den lokale idrætshal.

Skolen ligger på et stort grønt område med sportsplads og gode legepladser lige ved skolen, hvor børnene kan bevæge sig og have det sjovt.
 

 

   

Stærkere fællesskaber - fællesskaber for alle
På Lystrup Skole arbejder vi hver dag på at være en skole med høj trivsel. Skolen er for alle, og vi tilstræber at være klar til de børn, der kommer til os.

Børn har forskellige behov. Derfor tilbyder vi fra skoleåret 17/18 Skolen i skolen. Skolen i skolen er et tilbud for børn med en særlig tilrettelagt skolehverdag.

Grundlaget for vores arbejde med skolens fællesskaber beror på data fra bl.a. Børn og Unges trivselundersøgelse, forældretilfredshedsundersøgelsen samt den lokale udviklingsplan.

   

Undervisningen
Undervisningen foregår i tre afdelinger, henholdsvis indskolingen (0.-3. klasse), mellemtrinnet (4.-6. klasse) og udskolingen (7.-9. klasse).

Undervisningen bliver tilrettelagt af faglig kompetente lærere  ift. fag fra fagrækken og faglig kompetente pædagoger ift. UUV og UUL. Skolen er meget opmærksom på faglighed og satser derfor kraftigt på, at lærerne underviser i deres linjefag eller ud fra linjefagslignende kompetencer.
Den afkortede skoledag bliver i indskolingen brugt på trivsel og faglighed og i udskolingen på en særlig indsats i det naturfaglige område.

   

IT i undervisningen
På Lystrup Skole har samtlige klasser Smartboards i klasselokalet. Vi derudover gjort det mere attraktivt for de ældste elever at medbringe egen bærbar computer. Som et led i "Bring Your Own Device" har skolen for få år siden monteret elevskabe, og elever i 7.-9. klasse har mulighed for at leje deres eget skab.

Til skolestart 17/18 har skolen netop investeret i nye bærbare computere til hver af skolens fem huse, som eleverne kan benytte i undervisningen.

   

Vores målsætninger
Det er vigtigt for os på Lystrup Skole at skabe høj tilfredshed blandt eleverne, deres forældre samt skolens medarbejdere. Det er et mål for skolen, at brugertilfredsheden ligger på eller over Aarhuse Kommunes gennemsnit. På Lystrup Skole er vi i en klar positiv udvikling, hvor målinger viser, at elevernes trivsel stiger.

Derudover er det et mål for skolen, at det pædagogiske personales kompetencer møder hverdagens udfordringer med et åbent sind.
 

   

Sådan klarer vi os
For at sikre, at vi lever op til vores målsætninger, kigger vi løbende på en række af parametetre for at sikre progression.

Karaktergennesnittet har de seneste 3 år været stigende, og sprogvurderinger og test viser den løbende progression. Særligt vores læsetests på 1. årgang viser, at vi på Lystrup Skole de seneste år ligger langt over landsgennemsnittet, når det kommer til læsning på 1. årgang.
 

   

Skole-hjem-samarbejdet
På baggrund af Aarhus Kommunes Børn og Ungepolitik vægter vi samskabelse med skolens forældre højt. Vi holder løbende forældremøder samt skole-hjem-samtaler. Derudover har vi et tæt samarbejde med forældrene i skolebestyrelsen, som repræsenterer forældrenes interesser. Skolebestyrelsen har udformet et princip for skole-hjem-samarbejdet, som kan findes på siden for skolens principper.

I hverdagen kommer samarbejdet med forældrene til udtryk ved hyggelige arrangementer på de forskellige årgange.

   

Traditioner
På Lystrup Skole holder vi hvert år fast i nogle traditioner, som er til for at udvikle eleverne og skabe en mere interessant skoledag, samt for at skabe bedre realationer til skolens forældre.

Det er traditioner som grillaften for nye elever i 0. klasse og deres forældre, cirkus, luciaoptog, musical, skakturnering, idrætsdag, Balladedag, sidste skoledag for 9. årgang og meget mere.

 

   

Organisationen
På Lystrup Skole består ledelsen af en skoleleder, en administrativ leder, to pædagogiske ledere tilknyttet skoleområdet/SFO samt en fritidspædagogisk leder tilknyttet SFO.

Ledelsen samarbejder teambaseret ligesom resten af skolens medarbejdere. Ledelsen mødes månedligt med skolebestyrelsen, hvor forældre, medarbejdere og elever er repræsenteret. Her drøftes aktuelle og vedrørende emner for skolens virksomhed.