Principper


Skolebestyrelsen har til opgave at fastsætte principperne for skolen. Disse principper fungerer som retningslinjer for, hvordan skolen håndterer forskellige områder.

Nedenfor finder du Lystrup Skoles principper. Principperne revideres løbende efter behov.

 

Pricipper for

Vedtaget  

Klassearrangement og lejrskole

September 2017  

Samarbejdet mellem skole og hjem

September 2017  

Bring Your Own Device (BYOD)

August 2017  

Ansættelse af ledere og medarbejdere

Januar 2017  

Budgetlægning

Januar 2017  

Sammenlægning og deling af klasser

August 2015  

Holddannelse

August 2015  

Understøttende undervisning

August 2015  

Samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv

Maj 2014  

Elevernes adgang til deltagelse i undervisning i den kommunale musikskole eller ved
idrætsudøvelse i en idrætsforening

Maj 2014  

Godkendelse af undervisningsmidler

August 2010  

Donationer, sponsorering, indkomstgenererende aktivitet og klassekasse

September 2009  

Dannelse af klasser ved skolestart

Maj 2008