Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lystrup Skole

- Nysgerrighed, viden og glæde

Principper


Skolebestyrelsen har som opgave at fastsætte principper for skolen. Her på siden finder du Lystrup Skoles principper - både de lovpligtige og skolens egne.

Principperne revideres løbende.

 

Lovpligtige principper (jf. Folkeskolelovens § 44)

Vedtaget  

Undervisningens organisering - herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.

Juni 2018  

Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

September 2018  

Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i musikskolen eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening

Maj 2018  

Samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet

September 2018  

Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

April 2018  

Arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale

Maj 2018  

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, ekskursioner, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Juni 2018  

SFO'en virksomhed

Juni 2018  
     

Skolens egne principper

   

Bring Your Own Device

September 2018  

Ansættelse af ledelse og medarbejdere

Maj 2018  

Donationer, sponsorering, indkomstgenererende aktivitet og klasse-/årgangskasse

Juni 2018  

Brug af digitale medier

Juni 2018